Inscripció Formació

Observacions del centre de formació:

Tota la informació, documents de treball, exemples, etc, es duen a terme com a informació acadèmica exclusiva entre els alumnes i els tutors, quedant expressament prohibida la seva exposició a internet i/o altres mitjans de divulgació aliens a la pròpia activitat acadèmica.

Data de pagament de la formació:

- Primer ingrés (250€) abans del 16 de Maig del 2019

- Segon ingrés (200€) abans del dia 17 de Juny del 2019

Nº de conte d'ingrés: ES10 2100 1373 3402 0017 4359 (indicar nom de l'alumne/a)