Inscripció Formació

Observacions del centre de formació:

Tota la informació, documents de treball, exemples, etc, es duen a terme com a informació acadèmica exclusiva entre els alumnes i els tutors, quedant expressament prohibida la seva exposició a internet i/o altres mitjans de divulgació aliens a la pròpia activitat acadèmica.

Data de pagament de la formació i inscripcions:

Matriculació abans del 10 d'agost (15% de descompte)

(450 € - 15%) = 380 € TOTAL

· Matrícula: 200 € (abans del 10/08/2020)

· La resta: 180 € (abans del 20/09/2020)

Matriculació abans del 31 d'agost (10% de descompte)

(450 € - 10%) = 405 € TOTAL

· Matrícula: 200 € (abans del 31/08/2020)

· La resta: 205 € (abans del 20/09/2020)

Matriculació fins el 15 de setembre (450 € en 2 pagaments)

· Matrícula 250 € (abans del 15/09/2020)

· La resta: 200 € (abans del 30/09/2020)

Nº de compte d'ingrés: ES10 2100 1373 3402 0017 4359 (indicar nom de l'alumne/a)

 

*En cas de sol·licitar la baixa una vegada començada la formació es retornarà el 75% del cost de la mateixa.
*Passada la segona setmana de la formació no existeix possibilitat de retorn però sí d'aplaçament per la propera convocatòria.

*En cas d'aplaçaments de la formació no es mantindran els descomptes.