Inscripció Formació

Observacions del centre de formació:

Tota la informació, documents de treball, exemples, etc, es duen a terme com a informació acadèmica exclusiva entre els alumnes i els tutors, quedant expressament prohibida la seva exposició a internet i/o altres mitjans de divulgació aliens a la pròpia activitat acadèmica.

Preu de la formació: 450€

Data de pagament de la formació i inscripcions:

Matriculació abans del 10 d'abril (10% de descompte)

(450 € - 10%) = 405 € TOTAL

· Matrícula: 200 € 

· La resta abans de l'1 de maig: 205 €

Matriculació FINS EL 7 DE MAIG

· Matrícula 200 €

· La resta abans del 7 de maig: 250 € 

Nº de compte d'ingrés: MARES DE DIA SCCL

ES16 3058 1601 2127 1000 0141 (indicar nom de l'alumne/a)

 

*En cas de sol·licitar la baixa una vegada començada la formació es retornarà el 75% del cost de la mateixa.
*Passada la segona setmana de la formació no existeix possibilitat de retorn però sí d'aplaçament per la propera convocatòria.

*En cas d'aplaçaments de la formació no es mantindran els descomptes.