Inscripció Formació

Observacions del centre de formació:

Tota la informació, documents de treball, exemples, etc, es duen a terme com a informació acadèmica exclusiva entre els alumnes i els tutors, quedant expressament prohibida la seva exposició a internet i/o altres mitjans de divulgació aliens a la pròpia activitat acadèmica.

Data de pagament de la formació i inscripcions:

Matriculació abans del 20 de desembre (20% de descompte)

(450 € - 20%) = 360 € TOTAL

· Matrícula: 200 € 

· La resta: 160 € (abans del 10/01/2021)

Matriculació abans del l'1 de gener (10% de descompte)

(450 € - 10%) = 405 € TOTAL

· Matrícula: 200 € 

· La resta: 205 € (abans del 10/01/2021)

Matriculació FINS EL 15 DE GENER (450 € en 2 pagaments)

· Matrícula 200 €

· La resta: 250 € (abans de 01/02/2021)

Nº de compte d'ingrés: MARES DE DIA SCCL

ES16 3058 1601 2127 1000 0141 (indicar nom de l'alumne/a)

 

*En cas de sol·licitar la baixa una vegada començada la formació es retornarà el 75% del cost de la mateixa.
*Passada la segona setmana de la formació no existeix possibilitat de retorn però sí d'aplaçament per la propera convocatòria.

*En cas d'aplaçaments de la formació no es mantindran els descomptes.