Inscripció Formació

Observacions del centre de formació:

Tota la informació, documents de treball, exemples, etc, es duen a terme com a informació acadèmica exclusiva entre els alumnes i els tutors, quedant expressament prohibida la seva exposició a internet i/o altres mitjans de divulgació aliens a la pròpia activitat acadèmica.

Data de pagament de la formació i inscripcions:

Matriculació abans del 17 de gener (20% de descompte):

(450 € - 20%) = 360 € TOTAL

· Matrícula: 200 €

· La resta: 160 € abans del 31/03/2020

Matriculació abans del 31 de gener (10% de descompte)

(450 € - 10%) = 405 € TOTAL

· Matrícula: 200 €

· La resta: 205 € abans del 31/03/2020

Matriculació abans del 15 de febrer (450 € en 2 pagaments)

· Matrícula 250 € abans del 15/02/2020

· La resta: 200 € abans del 31/03/2020

Nº de compte d'ingrés: ES10 2100 1373 3402 0017 4359 (indicar nom de l'alumne/a)