Josep Moreno Martin

Sóc diplomat en Treball Social. Col·legiat nº 973 i Màster en Economia Social i Direcció de les Entitats Sense Ànim de Lucre, per la Universitat de Barcelona. Tècnic en gestió  cooperativa per el Departament de treball de la Generalitat de Catalunya, així com Tècnic Social de referència de les cooperatives Coperhabitat SCCL  i Serproas, Servei Professional Assistencial SCCL.

La participació de SERSA, Serveis Socials i Administratius, SCCL a Mares de dia SCCL i Net + Net SCCL, m’ha portat a la secretaria del Consell Rector d’ambdues cooperatives, en representació de SERSA.