Oberts a col•laborar

Benvolguts/des,

Mares de Dia SCCL és una cooperativa sense ànim de lucre que neix per regular laboralment, en règim general de cotització a la Seguretat Social, la situació d’autònomes (i d’altres formes existents) de les mares de dia que així ho decideixin.

La cooperativa compta amb un equip de professionals en educació centrada en la persona i amb experiència en mares de dia, per tal de crear un marc pedagògic ampli però de qualitat, i oferir un acompanyament i formació a qui ho necessiti. Tot això, i com no podria ser d’altra manera, amb el màxim respecte cap al projecte educatiu individual i la idiosincràsia de cada llar de criança o mare de dia que estigui en actiu o en procés de formació, sempre tenint presents uns requisits mínims de qualitat per exercir la professió.

Com a cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre, Mares de dia SCCL assumeix les tasques pròpies de la gestió de rebuts/factures, assegurances de Responsabilitat Civil i d’accidents, i altres gestions administratives i formatives.

No hi ha cap incompatibilitat entre ser membre d’una associació i ser soci de treball de Mares de dia, SCCL, ja que, com a cooperativa de treball, pretén oferir una millora de les condicions socioeconòmiques del col•lectiu a través de cadascun dels projectes.

Treballem i volem treballar oferint la nostra col·laboració per aprofundir en temes com la formació específica i continua, la formació inicial per a nous projectes, el nombre de professionals per llar, les condicions i requisits de les llars, així com tot allò que properament serà objecte de regulació.

Treballem i volem treballar pels interessos comuns de totes les mares de dia.

Sempre obertes, us esperem!

 

Carme Dolz Peidro

Presidenta del Consell Rector

Tel: 627 792 517

www.maresdedia.cat