Què és Mares de dia, SCCL?

Actualment les mares de dia no gaudeixen d’una regulació pròpia a Catalunya, tot i que sí existeix a d’altres comunitats autònomes com Navarra i a d’altres països europeus com França.

Mares de dia SCCL és una cooperativa de treball associat que neix amb la voluntat de crear una base de suport laboral i legal a totes aquelles professionals que es dediquen a la cura de petits grups d’infants de 4 mesos a 3 anys dins la seva llar. D’altra banda, el seu objectiu és oferir aquest recurs, amb totes les garanties possibles, a les famílies que no volen o no poden dur els seus fills i filles a l’escola bressol.

La forma de cooperativa és una estructura sòlida i participativa que permet un treball en equip per oferir al destinatari final el millor servei amb les màximes garanties. Mares de dia SCCL forma part del grup cooperatiu SERSA, amb més de 30 anys d’experiència en l’àmbit social.