Què és una mare de dia?

Una mare (o pare!) de dia és una persona que té cura d'un petit grup de nens i nenes de la primera infància (de 4 mesos a 3 anys) al seu propi domicili. Aquesta figura ha existit sempre a casa nostra, sota el nom de mainaderes. A molts països europeus, per exemple al nostre país veí francès, aquesta alternativa a les escoles bressol està molt estesa i altament reconeguda per la societat. Fins i tot hi ha països on se subvenciona el servei. Aquí, però, també s'està treballant per tal de regularitzar la tasca educativa de les mares de dia. L'any 2017 es va fer una primera proposta de decret des de la Generalitat de Catalunya que va quedar aturat per les modificacions que s'hi havien de fer i per altres realitats del moment. Esperem que en breu es desencalli. 

Habitualment, les mares de dia són professionals amb estudis reglats i reconeguts per poder tenir cura dels infants. Algunes compaginen la seva pròpia realitat de mare amb la cura dels altres petits. Tota mare de dia hauria de tenir el seu propi projecte educatiu, tot i que es tracti d'un tipus d'educació basada en l'educació lliure, on l'infant es desenvolupa al seu propi ritme, i on el procés d'aprenentatge és altament vivencial, experimental i, més que guiat, acompanyat per l'adult.