Què ofereix Mares de dia SCCL a les sòcies de treball?

- Servei d’orientació i acompanyament per a persones que inicien la seva professió com a mares de dia.

- Cotització en règim general de la Seguretat Social.

Formació inicial de 75 hores de durada.

Formació professional continua cada any, per un mínim de 20 hores.

Vacances pagades de 30 dies naturals, en proporció de 2,5 dies per mes treballat.

Assegurances obligatòries a càrrec de la cooperativa, així com dels serveis jurídics en cas necessari i dels serveis de gestió i administració (cobrament a les famílies, confecció de nòmines,...).

Altres serveis (consulta’ns)