Què ofereix Mares de dia SCCL?

- Servei d’orientació i acompanyament per a persones que inicien la seva professió com a mares de dia.

- Cotització en règim general de la Seguretat Social.

-Formació inicial gratuïta de 70 hores de durada.

-Formació professional continua cada any, per un mínim de 20 hores.

-Vacances pagades de 30 dies naturals, en proporció de 2,5 dies per mes treballat.

-Assegurances obligatòries a càrrec de la cooperativa, així com dels serveis jurídics en cas necessari i dels serveis de gestió i administració (cobrament a les famílies, confecció de nòmines,...).

-Altres serveis (consulta’ns)